Bli medlem

Når du/dere melder dere inn i lokalklubben vår, er dere samtidig medlem i Norsk Rasefjærfeforening, og vil få tilsendt tidsskriftet ”Hobbyfjærfe” 6 ganger i året. Med jevne mellomrom vil dere også motta møteplaner og informasjon fra lokalklubben, og vi vil veldig gjerne ha nye aktiviteter etter ønsker fra medlemmene.

Medlemsskap åpner også mange muligheter til å stifte nye bekjentskaper med fjærfevenner, både i Norge og i utlandet.

Kontingentsatser:
Voksen medlem    kr 400,-
Juniormedlem      kr 200,-
Familie/gruppe     kr 500,-

Er du interessert i å melde deg inn så send en mail til:

OSLO OG AKERSHUS HOBBYFJÆRFE
Ved sekretær Tone Øverlie

e-post: post@hanegal.no